ขับขี่แบบไหนปลอดภัยกับชีวิต

รถจักรยานยนต์ หรือที่เราเรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์ถือเป็นยานพาหนะยอดฮิตของคนไทย เนื่องจากใช้งานสะดวก เดินทางว่องไว สามารถลัดเลาะไปตามช่องแคบได้ง่าย แต่ในขณะเดียวกันกลับเป็นยานพาหนะที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บ เปรียบเสมือน “เนื้อหุ้มเหล็ก” เมื่อเกิดอุบัติเหตุส่งผลให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร มักเกิดการบาดเจ็บอยู่เสมอ ซึ่งนอกจากยานพาหนะสาธารณะและรถที่มีขนาดใหญ่แล้ว

จักรยานยนต์ก็ถือเป็นพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มากที่สุดเช่นกัน จากข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ (Injury Survillance : IS) ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า รถมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บสูงสุดถึงร้อยละ 83.20 สูงเป็นอันดับหนึ่ง และในกลุ่มผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยบาดเจ็บรุนแรงถึง ร้อยละ 87.32 แยกเป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 86.13 และผู้โดยสารร้อยละ 93.96
นอกจากนั้น จากการบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมดจากการใช้รถมอเตอร์ไซต์เป็นยานพาหนะจะพบการสูญเสียในกลุ่มเยาวชนวัย 15-19 ปีสูงเป็นอันดับหนึ่ง และในช่วงนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ เชื่อว่าหลายคนกำลังวางแผนและเตรียมตัวออกเดินทางไปพักผ่อนในเทศกาลสำคัญดังกล่าว ทำให้ในช่วงนี้บนท้องถนนมีการใช้ยานพาหนะมากขึ้น ซึ่งก็เท่ากับว่าเมื่อมีการใช้รถเพิ่มขึ้นโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพื่อที่จะได้เดินทางท่องเที่ยว กลับบ้าน หรือใช้วันหยุดที่จะถึงนี้อย่างปลอดภัย เรามาดูกันว่าการขับขี่แบบไหนจะทำให้เราปลอดภัยกับชีวิตมากที่สุดกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth