คสช.เข้ม”ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ”เปิดทางสัญจรสะดวก

คสช.มั่นใจสงกรานต์นี้เจ้าหน้าที่พร้อมดูแลประชาชนมีความสุข เน้นย้ำเปิดทางสัญจรให้สะดวก พม. จัดงาน “พม.ห่วงใย เดินทางปลอดภัย กลับบ้านสงกรานต์” ส่งปชช.เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย  ​เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ในการประชุมสำนักเลขาธิการคสช.ทางพล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก

(ผบ.ทบ.) ในฐานะเลขาธิการคสช. ได้กล่าวถึงการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยย้ำให้ทุกส่วนงานปฏิบัติตามแนวทางรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2561 โดยเฉพาะข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี ที่ประสงค์ให้ประชาชนใช้เส้นทางได้โดยสะดวก และมีความสุขในการเดินทาง โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการแก้ปัญหาการจราจรที่จะมีความหนาแน่นตามเส้นทางต่างๆ  เลขาธิการคสช.ได้กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ทุกพื้นที่เข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองในการอำนวยการจราจรให้ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างคล่องตัว ลดความคับคั่งของยานพาหนะ แก้ปัญหาการจราจรที่ชะลอตัวหรือหยุดนิ่งเป็นเวลานานที่มักเกิดขึ้นในเส้นทางสายหลัก การประชาสัมพันธ์สภาพเส้นทาง ทางลัด ทางเลี่ยง ทางเบี่ยง ให้ทันต่อสภาพการจราจร รวมทั้งเข้มงวดวินัยจราจร มาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” นอกจากนี้กกล.รส.จะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองอำนวยความสะดวกประชาชนตามสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews