ปีใหม่นี้ คดีเมาสุราพุ่งสูงกว่าร้อยละ 88

เมาสุรา พุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 88.28 จากทั้งหมดกว่า 3,500 คดี ที่ศาลสั่งคุมประพฤติคดี พ.ร.บ.จราจรฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยข้อมูลจากกรมคุมประพฤติ ถึงสถิติศาลสั่งคุมประพฤติคดี พ.ร.บ.จราจรทางบกและขับรถประมาทในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.2560 ถึง 1ม.ค.2561 ทั่วประเทศพบว่า มีผู้ที่ศาลสั่งคุมประพฤติทั้งหมดจำนวน 3,517 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 3,105 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 88.28, คดีขับรถประมาท จำนวน 44 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 1.25, คดีขับซิ่ง จำนวน 1 ราย
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02, คดีขับเสพและอื่น ๆ จำนวน 367 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 10.43

นายธวัชชัย กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาสถิติคดีเมาแล้วขับยอดสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ 319 คดี สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 288 คดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร 201 คดีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี 182 คดี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี 163 คดี

ขณะที่ในนานาอารยประเทศ มีการแลกเปลี่ยนประวัติคนเมาสุราแล้วขับยานพาหนะให้เป็นบุคคลที่ต้องถูกจับตามองและหลายประเทศเริ่มกำหนดเงื่อนไขไม่ให้เข้าประเทศ นอกจากนี้ยังมีความพยายามเพิ่มโทษ เช่น การเพิ่มระยะเวลากักขังแทนการจำคุกหรือการทำงานบริการสังคมที่ยาวนานขึ้น รวมทั้งการยึดใบขับขี่ เพราะถือว่าเป็นภัยสังคม

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.