พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ เป็นสถานที่จัดแสดงกล้องและภาพถ่ายแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชีย ทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพถ่ายและการพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอีกด้วย โดยจัดแสดงกล้องถ่ายภาพ ภาพถ่าย การพิมพ์และเทคโนโลยีทางภาพอื่นๆ ไว้อย่างครบวงจร

ที่นี่ถือเป็นแหล่งรวบรวมและแสดงประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพ วิวัฒนาการกล้องถ่ายภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กล้องถ่ายภาพอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การถ่ายภาพต่างๆ การผลิตฟิล์ม นอกจากนี้ยังจัดแสดง ความก้าวหน้าด้านภาพสามมิติ ภาพอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการแยกสี และยังมีห้องแสดงภาพถ่ายร่วมสมัย อีกด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์มีส่วนจัดแสดง 2 ชั้น คือบนชั้น 3 และชั้น 6 ของอาคารของภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยชั้น 3 เป็นห้องจัดแสดงวิวัฒนาการของกล้องและอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงกระบวนการถ่ายภาพ และการพิมพ์ ส่วนชั้น 6 จัดแสดงเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับการพิมพ์ และนิทรรศการหมุนเวียน แสดงภาพของช่างภาพ ที่มีผลงานโดดเด่นตลอดปี ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีจำนวนผู้เข้าชมราวพันคนต่อปี ส่วนใหญ่เป็นคณะนักเรียน นิสิต นักศึกษา คนรักกล้อง และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมี Mr. Philip L. Condax อาสาสมัครชาวต่างชาติเป็นผู้ช่วยดูแลนำชม สำหรับกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์คือจัดประกวด ถ่ายภาพทุกปี สำหรับนิสิต นักศึกษา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand