สี่มุมเมืองนำผัก-ผลไม้จัดกระเช้าปีใหม่

ตลาดสี่มุมเมืองปรับกลยุทธ์รับเทศกาล ดึงสินค้าเกษตรจัดกระเช้ามอบเป็นของขวัญปีใหม่ นายวันชัย บุตรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ตลาดสี่มุมเมือง  เปิดเผยว่า  ขณะนี้ตลาดสี่มุมเมืองได้ปรับกลยุทธ์ด้านการตลาด โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในตลาดกลางจัดกิจกรรมทำสินค้าของขวัญรับช่วงปีใหม่  ตามนโยบายของกรมการค้าภายใน  เช่น พัฒนารูปแบบการนำสินค้าผักและผลไม้คุณภาพมาเป็นกระเช้าเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่

รวมถึงให้สอดคล้องกับเทศกาลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น สารทจีน ที่เน้นขายเนื้อหมูและเป็ดไก่ไว้สำหรับการไหว้, เทศกาลวันวาเลนไทน์  เน้นขายดอกไม้ในรูปแบบที่สวยงามเป็นต้น ทั้งนี้ทางตลาดกลางสี่มุมเมืองจะเร่งทำประชาสัมพันธ์ ทั้งรูปแบบป้ายไฟและสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารของผู้ค้าให้มากขึ้นเช่นกัน เบื้องต้นพ่อค้าเริ่มตื่นตัวและเข้าใจการตลาดรูปแบบใหม่ เนื่องจากสามารถช่วยให้ยอดการค้าในตลาดสูงขึ้นอย่างมาก “ปัจจุบันกรมการค้าภายในได้ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณภาพสินค้าเกษตรให้กับตลาดกลางสี่มุมเมืองให้มีมาตรฐานที่ดีต่อเนื่อง  รวมทั้งตลาดก็มีการตรวจสอบสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับสินค้าเกษตร ซึ่งได้ช่วยให้มูลค่าสินค้าปรับเพิ่มสูงมากขึ้น”
 
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์   กรมฯมีนโยบายส่งเสริมสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีขึ้น  รวมไปถึงส่งเสริมการตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคและมีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  เพื่อให้เกิดเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล   ซึ่งตลาดกลางถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะให้เป็นแหล่งกระจายสินค้าเกษตรทั่วประเทศที่สามารถรองรับการซื้อขายในปริมาณมาก ผ่านรูปแบบค้าส่ง ขณะเดียวกันทางกรมฯพร้อมให้การสนับสนุนกับทางตลาดกลาง นอกจากจะเน้นการซื้อขายที่เป็นธรรมแล้ว ยังส่งเสริมการตรวจสอบสินค้าให้ได้มาตรฐานปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าสินค้าที่มาจากตลาดกลางเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน และกลับมาซื้อสินค้าที่ตลาดกลางมากขึ้น  ซึ่งที่ตามมาคือก็จะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้นตามไปด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews